Loading...
Activiteiten 2023-05-26T00:16:41+00:00

Recente activiteiten

Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd nodigt u van harte uit om deze informatiebijeenkomst bij te wonen.

Er is een groot tekort aan pleegouders in het algemeen en pleegouders met een migratieachtergrond in het bijzonder. U kunt het verschil maken door een kind af en toe bij u thuis op te vangen of een kind (tijdelijk) in uw gezin op te nemen.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 14 juni 2023 tussen 19.30-21.00 uur bij Spoor 030 & Koos Utrecht, Pahud de Mortangesdreef 65, te Utrecht.

In de bijlage treft u de officiële uitnodiging met het programma aan. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar vooraf aanmelden is wel verplicht in verband met een beperkt aantal zitplaatsen. Wij hopen u op woensdag 14 juni 2023 te mogen verwelkomen!

Klik hier voor meer informatie.

Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd nodigt u van harte uit om deze thema- & inspiratiebijeenkomst bij te wonen.

Het levensverhaal van Gülenaz Dağdelen als vrouw en moeder van een gehandicapte kind. Dilemma’s, knelpunten en kansen die je tegenkomt als een Turkse moeder in Nederland.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 6 juni 2023 tussen 19.30-21.30 uur in Ulu Moskee, Moskeeplein 89, te Utrecht.

In de bijlage treft u de officiële uitnodiging met het programma aan. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar vooraf aanmelden is wenselijk. Wij hopen u op dinsdag, 6 juni 2023 te mogen verwelkomen!

Klik hier voor meer informatie.

Online davetiye için linke tıklayınız.

Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd nodigt u van harte uit om deze inspirerende netwerkbijeenkomst bij te wonen.

De bijeenkomst heeft als doel:

 • Het verkrijgen van inzicht in de effecten en gevolgen van Corona
 • Kennis en ervaringen uitwisselen
 • Netwerken en onderlinge samenwerking bevorderen

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 10 oktober 2022 tussen 13.30-16.30 uur in het Buurtcentrum De Dreef, te Utrecht.

In de bijlage treft u de officiële uitnodiging met het programma aan. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar vooraf aanmelden is wel nodig.

Wij hopen u op maandag, 10 oktober 2022 te mogen verwelkomen!

Klik hier voor meer informatie.
Aanmelden is wenselijk.

Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd nodigt u van harte uit om deze inspirerende netwerkbijeenkomst bij te wonen.

De thema’s zijn:

– Preventie van emotionele problematiek bij Turks-Nederlandse meisjes
– Transculturele hulp aan families.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag, 25 Januari 2018 tussen 13.30-16.30 uur in het Buurtcentrum De Dreef, te Utrecht.

In de bijlage treft u de officiële uitnodiging met het programma aan. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar vooraf aanmelden is wel nodig i.v.m. grootte zaal en catering.

Wij hopen u op donderdag, 25 januari a.s. te mogen verwelkomen!

Uitnodiging

Cultuursensitieve Zorg: Waarom zou je en hoe doe je dat in de praktijk?

Op donderdag 8 december 2016 organiseerde Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd voor de 7e keer een netwerkbijeenkomst voor professionals die op enigerlei wijze vanuit het beleid, wetenschap of in de dagelijkse praktijk te maken hebben met kleurrijke gezinnen en jeugdigen in Nederland. Dit keer vond het plaats in het Vierhuis op woonzorgpark Groot Schuylenburg te Apeldoorn. Wij bedanken s Heeren Loo dat wij gebruik mochten maken van deze prachtige locatie en de gastvrijheid.

Het doel van deze bijeenkomst was kennisdelen, ervaringen uitwisselen en in het licht van inleidingen van de gastsprekers antwoorden zoeken op de onderstaande vraag:

Cultuursensitieve Zorg: Waarom zou je en hoe doe je dat in de praktijk?

De bijeenkomst werd geleid door Dhr. Adem Ba?kaya, bestuurder Kleurrijk Gezin.  Een kort verslag van deze bijeenkomst kunt u hier downloaden

Cultuursensitieve Zorg, waarom zou je en hoe doe je dat in de praktijk?

Datum: 8 december 2016

Tijd: 13.30 – 17.00

Locatie: Het Vierhuis ’s Heeren Loo, Laan van Groot Schuylenburg 91, Apeldoorn

Aanmelding verplicht. Zie uitnodiging voor meer informatie.

Verbinding tussen formele en informele zorg rondom migrantenjeugd en gezin

Datum: 17 februari 2016

Tijd: 13.30 – 17.00

Locatie: Stadhuis Gemeente Deventer

Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd nodigt u van harte uit om de netwerkbijeenkomst rondom verbinding tussen formele & informele zorg bij te wonen. Doel van deze bijeenkomst is om de formele en informele werkers uit Noord en Oost Nederland elkaar te laten ontmoeten, ideeën en ervaringen met elkaar te delen, en zo een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen formele en informele zorg rondom jeugd en gezin.

Kijk voor meer informatie op de brochure en meld je aan via het opgegeven mailadres.

Op 5 oktober 2015 geeft Kleurrijk Gezin & Jeugd tijdens de “Voor de Jeugddag” in Amsterdam een workshop met als onderwerp Naar een betere match tussen zorgorganisaties en Turkse gezinnen.

Na de decentralisaties is iedereen druk bezig met de transformatie. In deze fase valt op dat er veel vraag is naar het goed kunnen bereiken van verschillende groepen. Zo ook de Turkse gezinnen en jeugdigen. In deze interactieve workshop gaan we samen met u aan de slag.

U krijgt een workshop aangeboden waarin we samen uw vragen bespreken en beantwoorden om te werken aan een betere match tussen uw organisatie en de Turkse hulpbehoevenden. Hoe bereikt nou deze doelgroep? Wat voor vragen heeft u? Waar loopt u tegen aan in uw werk? Heeft u het gevoel dat ze uw advies niet opvolgen? Samen met een ervaringsdeskundige en een onderzoeker gaan wij hier uitgebreid op in.

Na de workshop heeft u niet alleen antwoord op uw vraag, maar heeft u ook een do’s en dont’s lijstje kunnen maken. Zodat u dit na de workshop nog steeds kunt blijven gebruiken en wellicht ook in uw organisatie kunt toepassen.

Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.voordejeugddag.nl/programma 

Op 25 juni 2015 organiseerde Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd een informatiebijeenkomst in Utrecht voor mensen die het pleegouderschap overwegen.

Tijdens deze bijeenkomst kregen de deelnemers uitgebreid informatie over het pleegouderschap en de procedure om pleegouder te worden van de medewerkers van Youké Pleegzorg. Verder werd pleegouderschap en de kijk hierop vanuit de Islam toegelicht. Na afoop was er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een Iftar-maaltijd.

Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd dankt alle aanwezigen voor hun komst en getoonde interesse. Mensen die zich na afloop van de bijeenkomst aangemeld hebben als pleegouder, wensen wij nogmaals heel veel succes!

Wilt u ook een dergelijke bijeenkomst in uw regio organiseren? Laat het ons dan weten via info@kleurrijkgezinenjeugd.nl

Meld je aan voor een activiteit

Activiteiten

 • Informatie & advies

 • (Mede)organiseren van netwerkbijeenkomsten, workshops, themabijeenkomsten,
  expertmeetings, werkbijeenkomsten, excursies, brainstormsessies en rondetafelgesprekken.
 • Projecten gericht op de maatschappelijke vraagstukken rondom jeugdigen en gezinnen met
  migratie achtergrond in Nederland.

 • Trainen, adviseren en consultatie van professionals bij hun werk.
 • Praktijkgericht onderzoek.
 • Interculturele sensitiviteit (politiek, bestuurlijk en interculturele sensitiviteit van professionals
  binnen de zorgketen)
 • Activiteiten die gericht zijn op bewustwording en activering van migranten gezinnen

 • ‘Achter de Voordeur’ komen bij migranten gezinnen en jeugdigen

 • Website en digitaal platform met informatie, praktijkvoorbeelden en onderzoeksmateriaal (In
  ontwikkeling)