Loading...
Home 2018-05-03T23:43:05+00:00

Wie zijn wij?

Kleurrijk Gezin en Jeugd bestaat uit een groep ondernemende professionals die vanuit een intrinsieke motivatie graag een vrijwillige maatschappelijke bijdrage willen leveren aan een betere match tussen vraag en aanbod binnen de jeugd- en pleegzorg in Nederland.

Bundelen en verbinden van kennis, expertise, verschillende zienswijzen, culturen en achtergronden binnen de jeugd- en pleegzorg, daar gaat het wat ons betreft over. Kleurrijk Gezien en Jeugd ziet eigen rol ook als zichtbare verbindende factor tussen de zorggebruikers, het eigen probleemoplossend vermogen van de multiculturele gemeenschap en zorgaanbieders.

Kleurrijke Gezin en Jeugd heeft de ambitie een serieuze/volwaardige sparrings- en samenwerkingspartner te zijn voor de zorgketen. Belangrijk hierbij te noemen is dat Kleurrijk Gezin en Jeugd geen zorgorganisatie is (geen 1e lijn).

Kleurrijk Gezin en Jeugd beoogd dit te bereiken door een netwerkorganisatie te zijn, waarbij wordt samengewerkt met multiculturele en multidisciplinaire professionals en ervaringsdeskundigen, met een landelijke dekking. Kleurrijk Gezin en Jeugd kent en bereikt deze deskundigen alsmede de doelgroep zelf, rekening houdend met de cultuurbarrières.

Download Factsheet

Activiteiten

 • Informatie & advies

 • (Mede)organiseren van netwerkbijeenkomsten, workshops, themabijeenkomsten,
  expertmeetings, werkbijeenkomsten, excursies, brainstormsessies en rondetafelgesprekken.
 • Projecten gericht op de maatschappelijke vraagstukken rondom jeugdigen en gezinnen met
  migratie achtergrond in Nederland.

 • Trainen, adviseren en consultatie van professionals bij hun werk.
 • Praktijkgericht onderzoek.
 • Interculturele sensitiviteit (politiek, bestuurlijk en interculturele sensitiviteit van professionals
  binnen de zorgketen)
 • Activiteiten die gericht zijn op bewustwording en activering van migranten gezinnen

 • ‘Achter de Voordeur’ komen bij migranten gezinnen en jeugdigen

 • Website en digitaal platform met informatie, praktijkvoorbeelden en onderzoeksmateriaal (In
  ontwikkeling)

Dagelijks bestuur

Yusuf Altuntas

Voorzitter

“Problemen in de Jeugd- en Pleegzorg is evident alsook de geringe bijdrage vanuit de kleurrijke gemeenschap. Om die te doorbreken en bij te dragen aan een structurele oplossing is maatschappelijke participatie vanuit een bestuurlijke kader essentieel. Ik meen dan ook dat wij daarin middels deze stichting een bijdrage zullen leveren ten einde perspectief te bieden aan de toekomst van de jongeren en de gezinnen.”

Elif Borucu

Penningmeester

Als stichting willen wij beogen dat we naast het opzetten van een netwerk van professionals, ook als bruggenbouwer kunnen fungeren. Als wij dit kunnen waarmaken, dan is onze missie geslaagd. Maar dit kunnen we alleen bereiken door er samen voor te gaan. Professionals, gezinnen, jeugd en verschillende organisaties. Wij gaan ervoor, u ook?

Arzu Karadeniz

Secretaris

Allochtone ouders bespreken hun opvoedingsvragen in ruim 70% van de gevallen niet buiten het gezin. Het is daarom erg belangrijk om deze ouders tijdig te bereiken en extra aandacht te besteden aan hun specifieke opvoedingsvragen. Wij, Kleurrijk Gezin en Jeugd, willen samen met U, in het belang van de kinderen gezamenlijk op zoek gaan naar een antwoord op de groeiende vraag naar een betere match tussen zorgvraag- en aanbod ten behoeve van kinderen en gezinnen uit etnische minderheidsgroepen.

Kom met ons in contact